• ข่าวบริการสังคมเดือนสิงหาคม 2560

  • Facebook: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.

  • Facebook สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.

  • เปิดรับสมัครอบรมเพื่อขอใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ที่ศูนย์ตลิ่งชัน

 ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม หลักสูตร"การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ"รุ่นที่2 จากเดิมวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 3 - พุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น4 มธ.ท่าพระจันทร์
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”รุ่นที่36เดิมวันที่25-27ตุลาคม2560เปลี่ยนเป็นวันพุธ-ศุกร์ที่8-10พฤศจิกายน2560 ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมหลักสูตร“ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ(Leadership Development)” รุ่นที่ 24 (เนื่องจากวิทยากรไปต่างประเทศ) เดิมวันที่ 19-20 ตุลาคม2560เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่26-27ตุลาคม2560 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ปราโมทย์ชั้น9มธ.ท่าพระจันทร์
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมหลักสูตร“การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”รุ่นที่78เดิมวันที่12-13ตุลาคม2560เปลี่ยนเป็นวันอังคาร – พุธที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องลักษมี ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ
เปิดอบรมหลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว” อบรม ณ ศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯเริ่ม อบรมทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 
ผลการค้นหา: 5 รายการ หน้า  จาก 1