ประวัติสำนัก

 

ที่ตั้ง/แผนที่

  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
             หมายเลขที่ 10 อาคารอเนกประสงค์ 1


             No.10 : Anekprasong 1 Building

 

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
            หมายเลขที่ 2 อาคารโดมบริหาร


             No. 2 : Dome Administration Building