ประวัติสำนัก

 

เบอร์ติดต่อ
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
          2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

                   โทรศัพท์ : 02-613 3823 - 5
                   โทรสาร : 02-2257517, 02-2264395


  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
          ห้อง 207 ชั้น 2 ตึกโดมบริหาร 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

                   โทรศัพท์ : 02-5444440 – 6 ต่อ 1667 - 8

  เว็บไซต์ : http://www.icess.tu.ac.th
  E-mail Address : sermtham@tu.ac.th