• โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ เดือนสิงหาคม

  • การประกวดคลิปวีดีโอ เที่ยวทางธรรม วิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

 ปฏิทินโครงการฝึกอบรม
โครงการบริการวิชาการ
กรุงเทพมหานคร
ส่วนภูมิภาค
ใบสมัครอบรมในกรุงเทพ
ใบสมัครอบรมในภูมิภาค
โครงการบริการสังคม
ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
โครงการบริการจัด In-house Training
 
 ภาพกิจกรรม more
  โครงการบรรยายที่มูลนิธิ รพ.ธรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ more
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  ผู้สนใจสมัครอบรมหลักสูตรในกรุงเทพสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคลปี 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ดูรายละเอียดที่นี่และ LOADใบสมัครที่นี่
  ขอยกเลิกหลักสูตร"การพัฒนาระบบคิดเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Mind Map" รุ่นที่10 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2559
  ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 32 จากเดิมวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มธ ท่าพระจันทร์
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม หลักสูตร Effective Presentation and Meeting in English for AEC รุ่นที่ 2 เดิมวันที่ 7,8,11 กค. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมนารายณ์ เปลี่ยนเป็น 25,26,29 สค.2559 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมนารายณ์