• การประกวดคลิปวีดีโอ เที่ยวทางธรรม วิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

 ปฏิทินโครงการฝึกอบรม
โครงการบริการวิชาการ
กรุงเทพมหานคร
ส่วนภูมิภาค
ใบสมัครอบรมในกรุงเทพ
ใบสมัครอบรมในภูมิภาค
โครงการบริการสังคม
ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
โครงการบริการจัด In-house Training
 
 ภาพกิจกรรม more
  โครงการบรรยายที่มูลนิธิ รพ.ธรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ more
  ผู้สนใจสมัครอบรมหลักสูตรในกรุงเทพสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคลปี 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ดูรายละเอียดที่นี่และ LOADใบสมัครที่นี่
  ยกเลิกการอบรม หลักสูตร"การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว" รุ่น 85 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 และรุ่น 86 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
  ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 32 จากเดิมวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มธ ท่าพระจันทร์
  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมหลักสูตร"การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ"รุ่นที่ 5 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จากเดิม โรงแรมนารายณ์ เปลี่ยนเป็นห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น4 มธ.ท่าพระจันทร์